Wij geven betekenis aan de term zelfredzaamheid

Studio Witlof biedt ambulante begeleiding aan mensen met een GGZ achtergrond.

Studio Witlof is gespecialiseerd in individuele ambulante begeleiding op een eigen persoonlijke wijze. Om een lang verhaal kort te maken. Stefan en Marieke, al jarenlang collega’s, zijn hun hart gevolgd en zijn gaan doen waar zij goed in zijn. Het begeleiden van mensen.

Over Ons

Studio Witlof kenmerkt zich door begeleiding te bieden die mensen vooruit helpt. Dat begint bij iemand leren kennen. Het gaat in essentie om wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. De basis voor succes, is het contact dat gelegd is. Resultaten volgen daardoor vanzelf.

De filosofie van Studio Witlof is gebasseerd op drie kernwaarden, namelijk; vertrouwen, presentie en kwaliteit. Hierdoor willen wij steevast de beste begeleiding bieden. Vertrouwen doordat je altijd dezelfde begeleider hebt en dat er betrokkenheid is. Wij vinden dat je je goed moet voelen bij iemand. Presentie, omdat we voor en naast onze clienten staan en groot fan zijn van de presentiebenadering. Kwaliteit, omdat we de hoogste eisen stellen aan onze manier van werken en dit terugzien in het oordeel van onze clienten en samenwerkingspartners.

Marieke Veldhuis

Marieke Veldhuis

Marieke is van huis uit een vernieuwer, out of the box denker met een scherpe kijk op de wereld, maar vooral nieuwsgierig in de mens en omgeving. Met al haar creativiteit is het haar drive om de term “zelfredzaamheid” betekenis te geven binnen Studio Witlof. Marieke heeft ruime ervaring in de maatschappelijke hulpverlening, gehandicapten zorg, geestelijke gezondheidszorg en schuldhulpverlening.

mail: marieke@studiowitlof.com

bel: 06 - 422 20 769

Marieke Veldhuis
Stefan Kamsma

Stefan Kamsma

Stefan Kamsma

Stefan heeft een zee aan ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, een echte rot in het vak, die snapt waar het omgaat en hoe hij mensen goed kan helpen. Stefan weet niet alleen hoe je met mensen moet omgaan, hij is open, innemend, geduldig en betrokken. Daarnaast kan Stefan zich nog steeds verwonderen.

mail: stefan@studiowitlof.com

bel: 06 - 285 12 127

Vragen

Hoe kan ik mij aanmelden bij Studio Witlof?

Voor begeleiding van Studio Witlof heb je een WMO indicatie nodig. Die kun je zelf aanvragen bij een WMO loket of wijkteam van je gemeente of met behulp van je behandelaar.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

In welke regio’s of gemeentes is Studio Witlof actief?

Studio Witlof werkt samen met de gemeentes Purmerend-Beemster en Edam-Volendam.

Welke kosten zijn er verbonden bij deelname aan Studio Witlof?

Voor mensen die begeleiding of dagbesteding krijgen is er in Nederland een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK verschuldigt.

Voor meer informatie of het berekenen van de eigen bijdrage, zie www.hetcak.nl

Klachtenprocedure

Studio Witlof staat voor open en directe communicatie en hoopt dat de sfeer zo veilig is dat alles besproken kan worden met de medewerkers. Desondanks kan het zijn dat iemand een klacht heeft, omdat je ergens niet tevreden over bent.

  1. Bespreek de klacht met je begeleider. Is er een klacht over de begeleiding? Bespreek dit met elkaar om tot een oplossing te komen.

  2. Indien het prettiger is om de klacht niet direct te bespreken, kan deze klacht schriftelijk worden verstuurd of gemaild worden aan Studio Witlof. De begeleider zal er samen met jou alles aan doen om tot een oplossing te komen.

  3. Klachtencommissie. Als het niet lukt om na een klacht tot een oplossing te komen in gesprek met Studio Witlof, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Studio Witlof is aangesloten bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie en zal de folder bij start van begeleiding geven.

Privacy

Studio Witlof vindt de privacy van haar cliënten van groot belang en draagt zorg voor de registratie en opslag van persoonsgegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Van elke cliënt wordt bij aanmelding een elekronisch dossier aangelegd in ons programma OctoQ. De gegevens zijn nooit toegankelijk voor buitenstaanders.

De medewerkers van Studio Witlof hebben een beroepsgeheim, zonder toestemming mogen gegevens nooit doorgegeven worden aan derden. Cliënten hebben het recht om hun eigen dossier in te zien. Voor inzage kan dit overlegd worden met begeleider.

Soms kan het nodig zijn dat er informatie over cliënten gedeeld wordt met mensen buiten Studio Witlof, denk hierbij aan andere instanties en andere betrokken begeleiders of behandelaren. Hier moet de cliënt eerst toestemming voor geven, voordat informatie gedeeld mag worden. Dit kan mondeling en via het toestemmingsformulier, bij start van begeleiding.

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld is Studio Witlof wettelijk verplicht hier melding van te maken. Studio Witlof is wettelijk verplicht persoonsgegevens uit te wisselen met de gemeente vanwege indicatiestelling.

Contact